مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه پیام نور ری / معدل 15
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد قم / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار
  مهندسی صنایع/ مسئول کنترل پروژه
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  تبلیغات اسلامی
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ رابط خبری و امور روابط عمومی
 • دی ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  خبرگزاری پانا
  خبرنگار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خبرنویسی مدرن و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سیستم های یکپارچه ims
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت و بهره وری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خبرنویسی مدرن و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سیستم های یکپارچه ims
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت و بهره وری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com