مختصری از من

شخصی هستم توانایی انجام بیشتر کارهای فنی و تاسیساتی.با روابط اجتماعی و مسولیت پذیری زیاد.هرشغلی ک بودم موفقیت داشتم اما بدلیل بیمه نکردن توسط کارفرما و مسایل این چنین دست کشیدم.
درنماینگی سایپا.مونتاژ قطعات کارخانه ای.کار باپیستوله های رنگ.کار با چوب.تا اندازه ای جوش گاز و جوش برق هم انجام دادم.
همچنین مشکل کار در شهر یا استان دیگر هم ندارم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش خودرو /دانشگاه دانشکده فنی سیدالشهدا رودباررستم اباد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نگهداری انواع موتورهای دیزل و.کار بر روی لکوموتیوها و تاسیسات راه اهن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
https://.com