مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی
  /دانشگاه پژوهشگاه علوم انسانی / معدل 17
 • 1383 تا 1386
  کارشناسی زبان وادبیات عربی
  /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 18

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس عربی در آموزشگاه دبیران قلم. تدوین پایان نامه به زبان عربی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تایپ و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ویراستاری از پژوهشگاه علوم انسانی

زبان

 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
دانش تخصصی
 • تایپ و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ویراستاری از پژوهشگاه علوم انسانی
https://.com