مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی / معدل 16.5
 • 1390 تا 1388
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه علوم تحقیقات فارس / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت آوانگار اطلس تجارت
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر پشتیبانی سایت زودفود
 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  انجمن صنفی فروشگاه های اینترنتی
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ عضو هییت مدیره انجمن
 • آذر ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت زود سرویس آرمان
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر عامل
 • مهر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت زود سرویس آرمان
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر پشتیبانی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com