مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات(IT)
  گرایش IT /دانشگاه دانشگاه علم و صتعت ایران(واحد الکترونیکی)

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  سرو سبز چاپگر
  مالی و حسابداری/ پذیرش و پشتیبانی و بخش مالی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  ااتاق بازرگانی ایران و المان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارآموز
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  ایده پردازان طب تکسا
  پزشکی درمانی/پرستاری// اپراتور
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  پیشگامان وادی شبکه های یکپارچه(پویه)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس شبکه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: داخلی(موسسه کهکشان نور
 • ccna
  80% Complete
  عنوان مدرک: داخلی (موسسه کهکشان نور)
 • CCNP
  60% Complete
  عنوان مدرک: داخلی (موسسه کهکشان نور)
 • MCITP
  80% Complete
  عنوان مدرک: داخلی(موسسه کهکشان نور)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: داخلی(موسسه کهکشان نور
 • ccna
  80% Complete
  عنوان مدرک: داخلی (موسسه کهکشان نور)
 • CCNP
  60% Complete
  عنوان مدرک: داخلی (موسسه کهکشان نور)
 • MCITP
  80% Complete
  عنوان مدرک: داخلی(موسسه کهکشان نور)
https://.com