مختصری از من

من ترجیح می دهم در زمینه بازرگانی رزومه خود را ادامه دهم. فردی مسئول و پیگیر هستم و توانایی درک سریع مطالب جدید را دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت صنایع نساجی
  گرایش مدیریت /دانشگاه علو و تحقیقات تهران / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۶
  معماران تجارت آفتاب
  مهندسی نفت/معدن/ کارشناس واحد برنامه ریزی و سیستم

پروژه ها

 • تاثیر کیفیت درک شده و وابستگی نمادین به نشان تجاری بر وفاداری به نشان¬های تجاری لوکس با توجه به نقش میانجی نگرش به نشان تجاری
  دانشجو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • word,excel,power point,outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم کانون زبان ایران آمریکا
https://.com