مختصری از من

من حدود به 9سال سرپرست خط تولید شرکت سبزی پاک (طرح کوثر)بوده ام .

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خود مدیریتی
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com