مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻁﺮﺍﺣﻲ ﻭﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ
  گرایش مکانیک /دانشگاه غیرانتفاعی آبا / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  توربوتک
  کارشناس طراحی و نقشه کشی

  توضیحات: آشنایی با قطعات و طریقه مونتاژ توربینهای گازی مدل سازی قطعات وندوری مانند یاتاقانها ، کلاچ ، کوپلینگ و همچنین مدل سازی تجهیزات جانبی توربین مانند Enclosure و همچنین پره های بخش کمپرسور

ابزار و نرم افزار

 • NX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Rapidform
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adams
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • DG&T
  80% Complete
  عنوان مدرک: ُسوربن

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com