مختصری از من

اینجانب در نظر دارم بصورت نیمه وقت با شرکت همکاری کنم و با توجه ب سن کم و نداشتن سابقه کاری توانایی خود را در ارتباط و گفتمان با مشتری و همسو کردن وی با اهداف شرکت و در نتیجه فراهم کردن زمینه خرید، میدانم.
بدیهی است کارهای دفتری و کامپیوتری را فرا خواهم گرفت.
امید است انگیزه و روابط اجتماعی اینجانب در پیشبرد اهداف سازمانی مجموعه موثر واقع شود.
یا حق

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ریاضی
  /دانشگاه پشت کنکور / معدل 18

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com