مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و بصورت حرفه ای در زمینه اداری و پرسنلی فعالیت می کنم علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم، چند ویژگی بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد روحیه بالای کار تیمی و توان حل مسئله من است ، شخصیت خودانگیزه و پویا به همراه سخت کوشی و انضباط کاری تا کنون در موفقیت های حرفه ای من بسیار موثر بوده و عامل مهمی که توان مضاعفی در این زمینه به من می دهد علاقه مندی بالای من به حوزه منابع انسانی و کار در شرکت پتروشیمی نوری است.

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
  /دانشگاه سراسری شیراز

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت تارا نام آسیا (پیمان خدمات عمومی پتروشیمی نوری)
  مالی و حسابداری/ نماینده اداری پیمانکار

  توضیحات: - تهیه آنالیز حقوق ومزایای پرسنل
  - تهیه و ارائه صورت وضعیت پیمانکار
  - انجام کلیه امور اداری پیمانکار
  - تنظیم قرارداد کار پرسنل

 • مهر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت آتش پوشان جنوب(پیمان خدمات عمومی پتروشیمی نوری)
  مالی و حسابداری/ نماینده اداری پیمانکار

  توضیحات: - تهیه آنالیز حقوق ومزایای پرسنل
  - تهیه فایل بیمه پرسنل مطابق با لیست حقوق ومزایا و بارگذاری آن در سایت تأمین اجتماعی
  - تهیه فایل مالیات پرسنل مطابق با لیست حقوق ومزایا و بارگذاری آن در سایت امور مالیاتی
  - تهیه و ارائه صورت وضعیت پیمانکار
  - تهیه فایل بانکی حقوق و مزایا
  - انجام کلیه امور اداری پیمانکار
  -تنظیم قرارداد کار پرسنل

 • مهر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت تکاب صنعت مهر(پیمان خدمات عمومی پتروشیمی نوری)
  مالی و حسابداری/ نماینده اداری پیمانکار

  توضیحات: - تهیه آنالیز حقوق ومزایای پرسنل
  - تهیه فایل بیمه پرسنل مطابق با لیست حقوق ومزایا و بارگذاری آن در سایت تأمین اجتماعی
  - تهیه فایل مالیات پرسنل مطابق با لیست حقوق ومزایا و بارگذاری آن در سایت امور مالیاتی
  - تهیه و ارائه صورت وضعیت پیمانکار
  - انجام کلیه امور اداری پیمانکار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مسلط به قوانین کار ،رفاه و تأمین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به قوانین امور مالیاتی و ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به امور اداری و دفتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به تهیه فایل بانکی حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مسلط به نرم افزار اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به نرم افزار WORD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با نرم افزار فتو شاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با نرم افزار پاور پوینت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسلط به قوانین کار ،رفاه و تأمین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به قوانین امور مالیاتی و ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به امور اداری و دفتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به تهیه فایل بانکی حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com