مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1388
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه غیر انتفایی دانشوران تبریز / معدل 14.1
  • 1383 تا 1385
    فوق دیپلم حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد تبریز / معدل 16.3

پیشینه شغلی

  • آبان ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۵
    شرکت گلسان بافت
    مالی و حسابداری/ مسئول حسابداری انبار و مسئول حسابداری حقوق و دستمزد
  • خرداد ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲
    شرکت واکس ستاره صنعت تبریز
    مالی و حسابداری/ حسابدار

دانش تخصصی

  • نرم افزار مالی همکارن سیستم
    80% Complete
    عنوان مدرک: گواهینامه نرم افزارهای حسابداری از موسسه محک
  • کارآفرینی
    60% Complete
    عنوان مدرک: گواهینامه از وزارت کارو تعاون

ابزار و نرم افزار

  • مدرک بین المللی ICDL
    80% Complete
    عنوان مدرک:

زبان

  • انگلیسی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
  • ترکی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
دانش تخصصی
  • نرم افزار مالی همکارن سیستم
    80% Complete
    عنوان مدرک: گواهینامه نرم افزارهای حسابداری از موسسه محک
  • کارآفرینی
    60% Complete
    عنوان مدرک: گواهینامه از وزارت کارو تعاون
https://.com