مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی هنر
  گرایش نقاشي /دانشگاه هنر و معماري واحد تهران مركز / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شركت نوشابه انرژي سازي هايپ
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ Student brand manager

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدريس ساز پيانو و آموزش نقاشي

افتخارات

 • 1395
  نمايشگاه نقاشي در برج ميلاد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مشغول فعاليت و تدريس در حوزه بدنسازي و امادگي جسماني

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com