مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  جهادسازندگی
  مهندسی عمران معماری/ کارآموز
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  بخش خصوصی
  مهندسی عمران معماری/ سرپرست کارگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  شرکت در دومین کنفرانس ملی زلزله در دانشگاه بین المللی امام خمینی به عنوان هیئت اجرایی
 • 1394
  شرکت در همایش پیچ و جوش
 • 1394
  کسب مدرک جوشکاری از دانشگاه بین المللی امام خمینی

افتخارات

 • 1394
  ساخت کاراترین پل فولادی با اتصالات پیچی از نظر خیز در دانشگاه تربیت مدرس
 • 1394
  ساخت پرمقاومت ترین بتن سبک در سال 94 در دانشگاه بین المللی امام خمینی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • perform
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com