مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش تکنولوژی نرم افزار /دانشگاه فردوس / معدل 16
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه فنی / معدل 14
 • 1387 تا 1388
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار / معدل 15

پروژه ها

 • 1395
  هوشمند سازی کولر آبی
  برنامه نویس
 • 1394
  استخراج IP behind the mask
  محقق و اجرا کننده

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • php
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات تخصصی لب تاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مجازی سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • windows xp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows 7
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • windows 10
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • windows server 2012 R2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ubuntu 14
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kali linux
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Assembly
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • c#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Node.js
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • XML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Stimulsoft Report
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Corel videostudio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • phpStorm
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • sublim text
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • php
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات تخصصی لب تاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مجازی سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • windows xp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows 7
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • windows 10
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • windows server 2012 R2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ubuntu 14
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kali linux
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Assembly
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • c#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Node.js
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • XML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Stimulsoft Report
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com