مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA
  گرایش استراتژی /دانشگاه دانشگاه تهران
 • 1384 تا 1394
  دکتری داروسازی
  گرایش عمومی /دانشگاه علوم پزشکی تهران / معدل 12.36

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
  داروسازی و بیو تک/ مدیر روابط عمومی
 • تیر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳
  شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
  داروسازی و بیو تک/ مشاور بالینی
 • خرداد ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۴
  داروخانه سیزده آبان
  داروسازی و بیو تک/ مسوول فنی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1389
  ارائه مقاله Intranet based healthcare services در کنفرانس انجمن داروسازان جهان- ترکیه
 • 1387
  ارائه مقاله با عنوان The Effects Of Autoclaving, Salt And Protein On Antimicrobial Activities Of Iranian Sumac در نشریه مرکز ملی گیاهان دارویی
 • 1385
  تدریس شیمی دوم دبیرستان در مراکز سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان (تیزهوشان)

پروژه ها

 • 1393
  بررسی دارو ها و تداخلات موجود در نسخ مراجعه کننده به داروخانه شهید عابدینی
  مجری- محقق
 • 1390
  ترجمه کتاب بیوشیمی عملی برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی
  مجری- مترجم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com