مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد عمران
    گرایش زلزله /دانشگاه صنعتی خواجه نصیر / معدل 15

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    تعاونی مسکن هوافضای
    مهندسی عمران معماری/ سرپرست کارگاه
https://.com