مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1396
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش MBA /دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  پتروسرویس پارسیان کیش
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ دبیر آموزش و مدیر سیستم ها و روشها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Strategy for Performance Excellence 5S
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Strategy for Performance Excellence 5S
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com