مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1384
  فوق دیپلم كارداني مدريت صنعتي
  گرایش كاربردي /دانشگاه ازاد مبارکه / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  گروه صنعتی انتخاب اسنوا
  مسئول دفتر/ بازرس کیفیت
 • شهریور ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۹
  لوازم خانگی برفاب
  مسئول دفتر/ کارشناس کیفی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com