مختصری از من

I'm adaptive to all working conditions and I'm able to work under high pressure.
My communication skills are wonderful and I'm able to make connections with people from different

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1391
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه یادگار امام-شهرری / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت شایگان تلکام
  مهندسی برق/ (TI (Installation and commissioning

  توضیحات: Oct 2015 - present Doing SA of over 40 new sites of MTN-Irancell in Tehran and North of Iran at Shaygan Telecommunication Company.
  Sep 2014 – Sep 2015 Doing site swap (2G to 3G) project in different cities including Dezful,Abadan,Mahshahr,Omidie,khoram shahr and Bandar Abbas at Shaygan Telecommunication Company.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • GSM
  100% Complete
  عنوان مدرک: 3G and 4G

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • GSM
  100% Complete
  عنوان مدرک: 3G and 4G
https://.com