مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش مخازن هیروکربوری /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد گچساران / معدل 13.79

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱
  شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
  مهندسی نفت/معدن/ کارورز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • تنظیم سناریو تولید نفت و گاز با در نظر گرفتن تولید صیانتی از مخازن هیروکربوری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعیین بهترین مکان برای حفاری چاه جدید در مخازن هیروکربوری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیش بینی رفتار سیالات مخزن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیش بینی تغییرات تولید نفت و گاز با استفاده از شبیه سازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تنظیم و تفسیر نمودارهای تولید.فشار.دماو.....
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تنظیم وتفسیر داده های آماری با استفاده از نرم افزار اکسل و شبیه سازی های مختلف
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • شبیه سازی مخازن نفت و گاز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • eclipse 100
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • eclipse 300
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • vfpi
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • pvti
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • flowgride
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تنظیم سناریو تولید نفت و گاز با در نظر گرفتن تولید صیانتی از مخازن هیروکربوری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعیین بهترین مکان برای حفاری چاه جدید در مخازن هیروکربوری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیش بینی رفتار سیالات مخزن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیش بینی تغییرات تولید نفت و گاز با استفاده از شبیه سازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تنظیم و تفسیر نمودارهای تولید.فشار.دماو.....
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تنظیم وتفسیر داده های آماری با استفاده از نرم افزار اکسل و شبیه سازی های مختلف
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com