مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  شرکت سوپر پایپ اینترنشنال
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ سرپرست خرید داخلی
 • خرداد ۱۳۷۸ تا شهریور ۱۳۸۵
  شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مسئول خرید داخلی و کارشناس قراردادهای خرید

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مجموعه آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com