مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران / معدل 17
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 16.3

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل بنیادی سهام
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل تکنیکال
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل بنیادی سهام
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل تکنیکال
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com