مختصری از من

من شخصی صبور و اهل به شدت کار و دنبال کار های خوب

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  فوق دیپلم جوشکاری
  گرایش صنعت /دانشگاه / معدل 13.9

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازرسی جوش NDT Level II
  100% Complete
  عنوان مدرک: VT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: MT
 • بازرسی پیچ و مهره
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرسی جوش NDT Level II
  100% Complete
  عنوان مدرک: VT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: MT
 • بازرسی پیچ و مهره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com