مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    فوق دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد
https://.com