مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش ساختمان /دانشگاه کرج / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  نظام مهندسی
  مهندسی عمران/ معماری/ نظارت

پروژه ها

 • 1393
  شرکت هلیکوپتری
  مدیر پروژه

افتخارات

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com