مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی نفت(شیمی)
  گرایش مخازن هیدروکربوری /دانشگاه علوم تحقیقات / معدل 15.97

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  گوا
  منابع انسانی و آموزش/ مدیریت آموزش
 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  ایران نوین
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر و مدرس

  توضیحات: تدریس زبان و مدیریت آموزشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس زبان انگلیسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: FCE
دانش تخصصی
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com