مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه شمال آمل
 • 1384 تا 1387
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه امام خمینی آباده

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  گروه دلتا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس

پروژه ها

 • 1396
  Web Api سایت delta.ir
  برنامه نویس
 • 1395
  وبسایت ملکی delta.ir
  برنامه نویس
 • 1394
  وبسایت ملکی دو زبانه deltainternational.ir
  برنامه نویس
 • 1394
  Web Api ارتباط نرم افزار ملکی آلونک به سرور دلتا
  برنامه نویس
 • 1393
  cms سایت ملکی
  برنامه نویس
 • 1393
  توسعه نرم افزار ملکی درون سازمانی دلتانت
  برنامه نویس
 • 1393
  توسعه نرم افزار ملکی تجاری دیتاگستر
  برنامه نویس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ASP.NET MVC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web API
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AngularJS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework Code First
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Design Patterns
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Object Oriented Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ASP.NET MVC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web API
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AngularJS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework Code First
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Design Patterns
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Object Oriented Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com