مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  دفتر حمل و نقل اتوبوسرانی - پایانه اتوبوسرانی جنوب تهران شرکت ایران پیما
  معاون رییس انبار و دفتر حمل و نقل اتوبوسرانی

  توضیحات: تحویل بارهای تجاری زمینی از مشتریان
  ثبت بار
  ارسال بار
  صدور بارنامه
  محاسبه و دریافت کمیسیون شرکت
  نظارت بر اعضای شرکت باربری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش
 • موسیقی
 • آموزش و یادگیری

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • logistic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حمل و نقل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی محتوا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های تهویه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • روزنامه نگاری و روابط عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • جستجوی پیشرفته در اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CRM
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • logistic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حمل و نقل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی محتوا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های تهویه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • روزنامه نگاری و روابط عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • جستجوی پیشرفته در اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com