مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه سیلک کاشان / معدل 16.77

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  نمایندگی بیمه البرز
  مسئول دفتر/ صدور بیمه نامه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Sales (فروش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: pet
دانش تخصصی
 • Sales (فروش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com