مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  داروسازی تهران شیمی
  کارشناس شیمی - کارشناس کالیبراسیون

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دوره های مربوط به داروسازی و کالیبراسیون
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISO 17025 - GMP - GLP - QA - Packaging - HPLC - IPQC - Calibration....

ابزار و نرم افزار

 • ICDL-تجهیزات مرجع و کالیبراسیون - تجهیزات آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1,2

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره های مربوط به داروسازی و کالیبراسیون
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISO 17025 - GMP - GLP - QA - Packaging - HPLC - IPQC - Calibration....
https://.com