مختصری از من

دانشجوی کارشناسی حسابداری هستم.به شدت علاقمند به فعالیت در محیطی هستم
که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد.سرعت کار بهم انگیزه میده و کندی و ندید بازخورد مشخص کسلم میکنه.مشتاق همکاری با آدم های باهوشتر و قوی تر از خودم هستم.دارای روحیه بالای کار تیمی.شخصیت خود انگیخته و پویا و به شدت سختکوش.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور جم / معدل 19
 • 1389 تا 1392
  دیپلم ریاضی
  / معدل 19

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • تسلط کامل به اینترنت و نرم افزار های آفیس،تسلط به نامه نگاری و فکس و پرینت و ...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com