مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران - عمران /دانشگاه شمال / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  مهندسین مشاور طرح و اندیشه و ابداع
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح و ناظر پروژه های عمرانی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • .Etabs, AutoCAD , Dialux , Hap , Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com