مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری برق
  گرایش قدرت /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد / معدل 17.5
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - بروجرد / معدل 15.01

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دانشگاه فنی و حرفه ای
  مهندسی برق/ مدرس
 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
  مهندسی برق/ مدرس
 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  دانشگاه علمی و کاربردی
  مهندسی برق/ مدرس
 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت کارآوران مخملکوه
  مهندسی برق/ ناظر اجرایی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  به عنوان مدرس در دانشگاههای فنی وحرفه ای و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم اباد و دانشگاه علمی وکاربردی الشتر1 در حال همکاری می باشم.

پروژه ها

 • 1391
  برق رسانی و تعمیرات سیستم های برق قدرت
  ناظر اجرایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی برق
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC S7
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی برق
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com