مختصری از من

تسلط کامل به انجام مهندسی نیازمندیهای نرم افزار، تسلط کامل به مدلسازی نرم افزار UML
آشنایی کافی با استانداردها و فرآیندهای بیمارستانی، آشنایی کامل به سیستم های سلامت
طراحی، نرمال سازی و پیاده سازی پایگاه داده ها
دو سال سابقه در تدریس دروس کامپیوتر، دوسال سابقه در عیب یابی وبروزرسانی سیستم ها،
آشنا به سیستم های نرم افزاری حسابداری مالی،آشنا به سیستم های نرم افزاری بیمارستانی و درمانگاهی،
آشنا به سیستم های نرم افزاری آموزش،
مهارت در تحلیل وطراحی و پیاده سازی پایگاه داده، توانایی بروزرسانی پایگاه داده، مدیریت وحل مسائل مربوط به طراحی در طول مرحله توسعه، توانایی گزارش دهی با استفاده از T-SQL
مسلط به مدل سازی اطلاعات، طراحی بانکهای اطلاعاتی رابطه ای تجربه کار در محیطهای , MS SQL Server
مستند سازی از مراحل مختلف تولید سیستم نرم افزاری، تحلیل و طراحی سیستم های نرم افزاری، آشنایی مقدماتی با JAVA

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران / معدل 17
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش IT /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۳
  فناپ
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس تحلیل و طراحی سیستم های نرم افزاری سلامت

  توضیحات: 1. سند مهندسی های نیازمندیهای نرم افزار پروژه بیمارستان هوشمند
  این مستند مهندسی بر اساس بررسی ها و فعالیت های زیر ایجاد گردیده است:
  مطالعه و بررسی کامل محصولات پنج شرکت از شرکت های تجارب موفق نامبرده شده در سند کسب و کار که یکی از این محصولات از 2 دیدگاه مختلف کاملا بررسی گردید دیدگاه اول دیدگاه دیتا که جداول دیتابیس به طور کامل طراحی گردید و تا مرحله ای نمودار ER رسم گردید، به دلیل اینکه در آن مرحله از کار نیاز به پیاده سازی در نرم افزار نبوده است از پیاده سازی در نرم افزار صرفنظر گردید و به دیدگاه دوم که دیدگاه مهندسی نیازمندیها بوده بیشتر پرداخته شد.
  مطالعه و بررسی کامل محصولات پنج شرکت از شرکت های داخلی (رقبا) نامبرده شده در سند کسب و کار
  مصاحبه و مشاوره گرفتن از یک پزشک که در حوزه سلامت و فناوری اطلاعات تجارب بسیار گسترده ای دارند.
  2. سند مهندسی های نیازمندیهای نرم افزار پروژه پایش سلامت (مهتا)
  3. سند مهندسی نیازمندیهای پروژه گردشگری سلامت
  4. سند مهندسی نیازمندیهای پروژه شبکه اجتماعی سلامت
  5. استخراج فرآیندهای بیمارستانی بر اساس APQC
  6. تهیه شناسنامه فرآیند بیمه اجتماعی رانندگان
  برگزاری جلسات مختلف با وزارتخانه ها و اتحادیه های مربوط و انجام مصاحبه و کشف چالش های مرتبط با این پروژه و طراحی فرآیندی با حداقل داده
  7. طراحی فرآیند بیمه اجتماعی رانندگان
  8.سند کسب و کار پروژه پایش سلامت (مهتا)
  9. سند کسب و کار پروژه بیمارستان هوشمند
  10. ایجاد سند مشخصات مورد کاربرد برای وب سایت شرکت سلامت هوشمند فناپ

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  PA
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس پروژه در دو گرایش تحلیل و دیتابیس

  توضیحات: تحلیل و طراحی جهت توسعه یک نرم افزار مالی
  طراحی دیتابیس یک نرم افزار مالی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۱
  شرکت راوش صنعت پایا
  مدیر داخلی

  توضیحات: 1. ایجاد بخشIT درشرکت در راستای ارائه گزارشات به روزکارکنان و عیب یابی وبروزرسانی سیستمها
  2. برنامه ریزی تولید،
  3. آموزش کنترل کیفیت،
  4. نظارت بر نحوه ارسال کالا ها،
  5. مستندسازی مراحل مختلف تولید وتدوین روشها و دستورالعمل های کاری تولید.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  1. دو سال سابقه تدریس کامپیوتر
 • 1392
  1. 2 سال سابقه تدریس نرم افزارهای کامپیوتر
 • 1392
  1. دو سال سابقه تدریس نرم افزارهای کامپیوتری

پروژه ها

 • 1395
  پروژه گردشگری سلامت
  کارشناس تحلیل و طراحی

  توضیحات: تدوین سند مهندسی نیازمندیها
  مهندسی فرآیند گردشگری سلامت

 • 1395
  پروژه بیمه اجتماعی رانندگان
  تحلیل گر کسب و کار

  توضیحات: 1. تدوین شناسنامه مهندسی فرآیند
  2. طراحی فرآیند با استفاده از نوتیشن های BPMN

 • 1395
  پروژه شبکه اجتماعی سلامت Social Media
  تحلیلگر و طراح سیستم

  توضیحات: 1. سند مهندسی نیارمندیها

 • 1394
  پروژه بیمارستان هوشمند
  کارشناس تحلیل و طراحی

  توضیحات: . سند مهندسی های نیازمندیهای نرم افزار پروژه بیمارستان هوشمند
  این مستند مهندسی بر اساس بررسی ها و فعالیت های زیر ایجاد گردیده است:
  مطالعه و بررسی کامل محصولات پنج شرکت از شرکت های تجارب موفق نامبرده شده در سند کسب و کار که یکی از محصولات پنج شرکت 2 دیدگاه مختلف کاملا بررسی گردید دیدگاه اول دیدگاه دیتا که جداول دیتابیس به طور کامل طراحی گردید و تا مرحله ای نمودار ER رسم گردید، به دلیل اینکه در آن مرحله از کار نیاز به پیاده سازی در نرم افزار نبوده است از پیاده سازی در نرم افزار صرفنظر گردید و به دیدگاه دوم که دیدگاه مهندسی نیازمندیها بوده بیشتر پرداخته شد.
  مطالعه و بررسی کامل محصولات پنج شرکت از شرکت های داخلی (رقبا) نامبرده شده در سند کسب و کار
  مصاحبه و مشاوره گرفتن از یک پزشک که در حوزه سلامت و فناوری اطلاعات تجارب بسیار گسترده ای دارند.
  تدوین سند کسب و کار بیمارستان هوشمند

 • 1394
  پروژه پایش سلامت (مهتا)
  کارشناس تحلیل و طراحی سیستم های نرم افزاری

  توضیحات: تدوین سند مهندسی نیازمندیها
  این مستند مهندسی با استفاده....
  تدوین سند کسب و کار پروژه مهتا

 • 1393
  پروژه سیستم حسابداری مالی
  طراح دیتابیس

  توضیحات: 1. شرکت در جلسات با مشاور مالی به صورت مستمر
  2. طراحی، پیاده سازی و نرمالسازی پایگاه داده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره UMLمدل سازی سیستم و نرم افزار( Unified Modeling Language)
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت سماتک
 • دوره مهندسی مجدد فرآیند BPMN
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار مهندسی نیازمندیها( Software Requirements Analysis)
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت سماتک
 • معماری نرم افزار (Software Architecture)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره Business Inteligence هوش تجاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت کهکشان
 • دوره ( COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت رایزن سامانه گستر
 • دوره Microsoft SQL Server Development 2014
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت پردازش هوشمند البرز
 • آشنایی خوب با متدولوژی اسکرام
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره MCITP Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت سایبرتک
 • دوره CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت سایبرتک
 • دوره Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت سایبرتک
 • دورهA+
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه پیشگامان تهران
 • دوره سیستم مدیریت محتوی وب سایت Joomla
  20% Complete
  عنوان مدرک: بوک سیتی
 • Enterprise Architecture(EA)
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهت پیاده سازی UML

ابزار و نرم افزار

 • دوره نرم افزاهای گرافیکی Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: بوک سیتی
 • Enterprise Architecture(EA)
  80% Complete
  عنوان مدرک: پیاده سازی زبان مدلسازی UML
 • Microsoft Business Inteligence
  80% Complete
  عنوان مدرک: پیاده سازی هوش تجاری
 • ُMicrosoft SQL Server Developement
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual paradigm
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: در سطح خیلی خوب در Reading و متوسط به بالا Speaking
دانش تخصصی
 • دوره UMLمدل سازی سیستم و نرم افزار( Unified Modeling Language)
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت سماتک
 • دوره مهندسی مجدد فرآیند BPMN
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار مهندسی نیازمندیها( Software Requirements Analysis)
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت سماتک
 • معماری نرم افزار (Software Architecture)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره Business Inteligence هوش تجاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت کهکشان
 • دوره ( COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت رایزن سامانه گستر
 • دوره Microsoft SQL Server Development 2014
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت پردازش هوشمند البرز
 • آشنایی خوب با متدولوژی اسکرام
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره MCITP Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت سایبرتک
 • دوره CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت سایبرتک
 • دوره Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت سایبرتک
 • دورهA+
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه پیشگامان تهران
 • دوره سیستم مدیریت محتوی وب سایت Joomla
  20% Complete
  عنوان مدرک: بوک سیتی
 • Enterprise Architecture(EA)
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهت پیاده سازی UML
https://.com