مختصری از من

افتخارات

 • 1395
  شرکت در دومین سومین مسابقات رباتیک ملی خوارزمی (در سطح کشور) (تیم چلنجر- شبیه‌ساز دو بعدی فوتبال)
  میزان مشارکت ۳۱٪
 • 1393
  سرپرستی تیم رباتیک آتریاد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی در مسابقات آزاد دانشگاه صنعتی شریف (ربات مسیریاب)
 • 1390
  شرکت در ششمین دوره مسابقات بین‌لمللی روبوکاپ آزاد ایران (تیم چلنجر- شبیه‌ساز دو بعدی فوتبال)
 • 1390
  کسب مقام سوم استانی در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی (تیم چلنجر- شبیه‌ساز دو بعدی فوتبال)
  میزان مشارکت: ۳۳٪
 • 1390
  کسب مقام سوم در گروه شبیه‌سازی دوبعدی فوتبال، سومین دوره مسابقات رباتیک جام عبوعلی‌سینا (در سطح شهر)(تیم چلنجر)
 • 1389
  شرکت در سومین دوره مسابقات جام دانشگاه صنعتی امیرکبیر AUTCUP 2010 (بین‌المللی) (تیم چلنجر- شبیه‌ساز دو بعدی فوتبال)
 • 1389
  کسب مقام برتر در مسابقات جام جوان دو پژوهش‌سرا (در سطح شهر تهران)(تیم چلنجر - شبیه‌ساز دوبعدی فوتبال)
 • 1389
  شرکت در هفتمین دوره‌ی مسابقات روبوکاپ دانش‌آموزی شهر تهران و کسب مدرک پایان دوره‌ی هفتمین مرحله روبوکاپ دانش‌آموزی
 • 1388
  شرکت در بیستمین المپیاد کامپیوتر کشور (مرحله دوم)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو فعال انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز
 • عضو انجمن IEEE دانشگاه آراد تهران واحد مرکز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com