مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آریان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  ال سی من
  مالی و حسابداری/ مدر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • توافقی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word , ایتبس و اتو کد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word , ایتبس و اتو کد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com