مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی فناوری اطلاعات
    گرایش امنیت اطلاعات /دانشگاه جهاد دانشگاهی تهران / معدل 15
https://.com