مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه دارالفنون قزوین / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  آجر ماشینی صدیقی
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر کنترل کیفی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۲
  آشیانه آبی الموت
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • استاندارد 7(آجرهای رسی توکار)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد 6049(بتن های آماده)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهداشت محیط و فردی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایید صلاحیت کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • استاندارد 7(آجرهای رسی توکار)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد 6049(بتن های آماده)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهداشت محیط و فردی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایید صلاحیت کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com