مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی مهندسی گامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه تهران مرکزی

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۴
  مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ developer

ابزار و نرم افزار

 • C#,ASP.NET,SQL,JQUERY,PHP
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com