مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1390
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد کرج / معدل 16
https://.com