مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه پیام نور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  توانایی کار با دستگاه اسپکتروفتومتری / RAMAN/ Ft-Ir/

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی حرفه ای
 • دارای گواهینامه روش های استخراج اسانس گیاهان دارویی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • توانایی کار با دستگاه های اسپکتروفتومتری/ RAMAN/Ft-Ir
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی حرفه ای
 • دارای گواهینامه روش های استخراج اسانس گیاهان دارویی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com