مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه غیرانتفاعی شمال
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی lمدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 14.43

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  صنایع دفاع(دوران خدمت)
  مالی و حسابداری/ اداری-مسؤل دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com