مختصری از من

تسلط کامب بر icdl
تسط کامل بر امور رویه ها و چارت های سازمانی
تسط كامل بر اتوماسيون اداري
تسلط كامل بر نرم افزار هلو بخش انبار، آرین سیستم بخش حقوق و دستمزد و خزانه و انبار، برلیان بخش انبار و حقوق و دستمزد، برهان سیستم بخش حقوق و دستمزد، رويال سيستم بخش انبار،مالی، خزانه، حقوق و دستمزد
تسلط کامل بر نرم افزارهای ورود و خروج پرسنلی تحت وب
تسلط کامل بر کلیه امور پرسنلی اعم از قرارداد
تسلط کامل بر مالیات بر حقوق
تسلط کامل بر امور مربوط به تامین اجتماعی و قوانین کار و تامین اجتماعی
تسلط کامل بر امور مربوط به بیمه تکمیلی
تسلط کامل بر امور فرایندهای جذب و استخدام
آشنایی کامل در امور فرآیند آموزش
آشنایی کامل بر امور رفاهی سازمان

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت خضرا
  مالی و حسابداری/ مدیر اداری و منابع انسانی

  توضیحات: کلیه امور مربوطه به پرسنلی، جذب و نگهداشت ، خروج پرسنل، تدوین شرح شغل و شرح وظایف، رویه های جاری سازمان، جامه پذیری پرسنل، قرارداد پرسنل، امور مربوط به تامین اجتماعی، وزارت کار، حقوق و دستمزد، ورود و خروج پرسنل و تمامی موارد مربوط به پرسنل

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت ندای علم و صنعت
  مالی و حسابداری/ سرپرست اداری و منابع انسانی

  توضیحات: کلیه امور مربوط به پرسنلی، جذب و استخدام و نگهداست، خروج پرسنل، حقوق و دستمزد، ورود و خروج پرسنل، قرارداد پرسنل، بیمه تامین اجتماعی، امور مربوط به وزارت کار

 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۱
  صنایع فلزی بنیاد پوشش
  مالی و حسابداری/ کارشناس اداری

  توضیحات: امور اداری

 • فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۹
  توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا
  مالی و حسابداری/ کارشناس

  توضیحات: کارشناس اداری

پروژه ها

 • 1395
  شركت در جلسات دفاع كارگر و كارفرما در وزارت كار هیات در جلسات دفاع در تامین اجتماعی peper lessپياده سازي سيستم ورود و خروج پرسنلي پياده سازي سيستم فرآيند ERP و CRM و سیستم حقوق و دستمزد و تردد پرسنلی ثبت شرکت ها پياده سازي سيستم شرح و شغل پياده سازي سيس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • (vizio) و (Excel)، (ICDL) تسلط بر مهارتهاي هفتگانه كامپيوتري ، بایگانی و طبقه بندي اسناد و اطلاعات در اتوماسیون هاي اداري همکاران سیستم و تدبیر و پیوست، و اتوماسیون اداري: همکاران سیستم و تدبیر و پیوست به صورت مدیر سیستم CRM و ERP نرم افزار، tax Win و kar
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: در حال یادگیری
https://.com