مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی نرم افزار
  گرایش برنامه نویسی تحت وب /دانشگاه علمی کاربردی داده پردازی / معدل 17
 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علمی کاربردی صنابع معادن / معدل 17

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  کانون تبلیغات واگهی اوای هلمان
  مدیر فروش
 • شهریور ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  شرکت بازرگانی سهند
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ تخصیص کار وارتباط بامشتری
 • دی ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  بیمه ایران
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ واحد ارتباط بامشتریان
 • دی ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  بیمه ایران
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسئول ارتباط بامشتری وهماهنگی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیتهای گروهی وایجاد محیطی شاد در محل کار
 • ورزش ی:شنا وپیلاتس
 • موسیقی :سه تار
 • وکلاایجاد نواوری وخلاقیت در محیط کار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Office
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com