مختصری از من

اینجانب احمد حمیدی فرد .قد ۲متر وزن ۱۱۰ کیلو اموزش دیده حفاظت فیزیکی ناجای تهران

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرمافزار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار
https://.com