مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی معدن
  گرایش مهندسی مکانیک سنگ /دانشگاه دانشگاه تهران
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش اکتشاف /دانشگاه کردستان / معدل 17.24

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  1- مدل سازی عددی تونل انتقال آب سد سردشت با استفاده از نرم افزار flac2d 2- تاثیر پارامتر های زمین شناسی در تونل سازی - 3- بررسی پدیده ی مچاله شوندگی در تونل های عمیق 4- بررسی اثر پدیده ی قوس زدگی پشت دیواره های حایل soldier pile
 • 1395
  5- تحلیل پایداری سازه ی فروشویی معدن مس میدوک تحت بارگذاری دینامیکی ناشی از آتشباری

افتخارات

 • 1394
  رتبه ی 6 کنکور سراسری کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی معدن گرایش مهندسی مکانیک سنگ

دانش تخصصی

 • مهندسی معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار تفاضل محدود flac3d
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار المان محدود phase2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار 7 slide
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تفاضل محدود flac2d
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Rhino
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار المان محدود Geostudio 2012
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Studio
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com