مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش تجارت الکترونیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین / معدل 18
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  جهان آریا سامان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مهندس شبکه

دانش تخصصی

 • مهندسی شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCIE Routing & Switching
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Routing & Switching
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Routing & Switching

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCIE Routing & Switching
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Routing & Switching
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Routing & Switching
https://.com