مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بين الملل /دانشگاه پیام نور
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سیناطب مکران
  بازاریابی و فروش/ مدیربرند
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  سلامت الکترونیک برکت
  کارشناس بازرگانی خارجی

  توضیحات: کلیه فعالیت های مربوط به مسیول دفتر
  فعالیت های نمایشگاهی
  تشریفات و جلسات با مهمانان خارجی بنیاد برکت
  ترجمه و تدوین محتوای سایت و کاتالوگ

 • مهر ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۸
  کاجاران
  کارشناس بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
https://.com