مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه خوارزمی / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴
  بیمارستان روان پزشکی ازادی
  پزشکی درمانی/پرستاری// روانشناس

  توضیحات: مشاور تحصیلی موسسه هدف
  روانشناس کودک و خانواده

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com