مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم وصنایع غذایی /دانشگاه پیام نور تهران شرق / معدل 1581
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم و صنایع غذایی /دانشگاه پیام نور تهران شرق / معدل 1581

پروژه ها

 • 1394
  بررسی خصوصیات فرآورده های بالقوه پروبیوتیک جداشده از پنیرهای سنتی ایران
  محقق

  توضیحات: شرکت در همایش پروبیوتیک دانشگاه شهید بهشتی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com